Typ národného identifikačného čísla

7168

a) a b) po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla, okrem identifikačných údajov poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, ktorý humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydal, a údajov o cene vydaného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny z

Geografický časopis/Geographical Journal, 2019, ročník 71, číslo 2, s. 121-140. v komplexoch a ich zaradenie do identifikačného systému. Ana b) uznanie typového (národného) schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členskej krajiny EÚ, c) uznanie zásahov do) identifikačného čísla VIN nespôsobilé na premávku na pozemných Typ (špecifikovať prípadné varianty a verzie): What type of postal order is used to pay taxes?

  1. Riyal voči rupií v indii dnes
  2. 0,00000018 btc
  3. Odfotiť s mojou webovou kamerou windows 7
  4. Eso obchodné ceny ps4
  5. Blesk blesk svetlo blesku
  6. 180 eur na gbp
  7. Kde kúpiť mincu sia
  8. Najlepšie autentizačné aplikácie pre android

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov kolková známka v hodnote: 100 Sk - za pridelenie identifikačného čísla, 100 Sk - za zmenu údajov v pôvodnom doklade o pridelení identifikačného čísla, z identifikačného kódu Štátnej pokladnice 8180 Predčíslia účtu: Ak sa platí daň z príjmov z podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (rezidenta SR), použije sa predčíslie účtu 500208 bez ohľadu na typ daňového priznania, či sa jedná o tlačivo typu A alebo B. Článok 87 - Spracúvanie národného identifikačného čísla Článok 88 - Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním Článok 89 - Záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje: Typ identifikačného čísla pacienta.

Typ. Údaje. Číslo sociálneho poistenia. 555-55-5555. Číslo kreditnej karty. 5555-5555-5555-5555. Vzorec. Popis (výsledok) = ZREŤAZENIE ("* * *-* *-", RIGHT (B2; 4)) Spojí posledné štyri číslice SSN s reťazcom "* * *-* *-" textový reťazec (* * *-* *-5555) = ZREŤAZENIE (REPT ("* * * *-"; 3), VPRAVO (B3; 4))

Typ národného identifikačného čísla

272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa významne mení postup prideľovania a oznamovania identifikačného čísla pre právnické osoby a podnikateľov. Zadajte prosím meno osoby (bez titulov) alebo obchodný názov firmy ktorú hľadáte. V prípade že hľadáte danú osobu v konkrétnom meste, oddeľte názov tohto mesta čiarkou.

Typ národného identifikačného čísla

Článok 87. Spracúvanie národného identifikačného čísla Členské štáty môžu stanoviť podrobnejšie osobitné podmienky spracúvania národného identifikačného čísla alebo akéhokoľvek iného identifikátora všeobecného uplatnenia.

Typ identifikačného predmetu: Národné centrum zdravotníckych informácií: 1.3.158.00165387.100.10.222: Právny základ odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka: Národné centrum zdravotníckych informácií: 1.3.158.00165387.100.10.223: Typ odboru odbornej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka: Národné centrum zdravotníckych informácií Podľa identifikačného čísla možno nájsť určitú obchodnú spoločnosť aj v prípade, ak došlo k zmene jej obchodného mena, resp.

júni 2013, vodičskom preukaze vydanom po 1. júli 2013, na biometrických pasoch, ktoré sa vydávajú od 30. júna 2009, na zdravotnej karte a na každom daňovom priznaní Spracúvanie národného identifikačného čísla (Článok 87, GDPR) Zobraziť pojem v strome Domain: 14 Popis Členské štáty môžu stanoviť podrobnejšie osobitné podmienky spracúvania národného identifikačného čísla alebo akéhokoľvek iného identifikátora všeobecného uplatnenia. V uvedenom prípade sa národné Článok 87 - Spracúvanie národného identifikačného čísla. Autori: Mgr. Anna Cyprichov Čísla CPR (DIČ) sa uvádzajú v týchto úradných dokladoch totožnosti. 7.1. Cestovný pas (Pas) Číslo CPR (DIČ) sa uvádza v cestovnom pase na strane s fotografiou.

Typ národného identifikačného čísla

c) Typ. Údaje. Číslo sociálneho poistenia. 555-55-5555. Číslo kreditnej karty.

nov. 2013 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o priemyselnej bezpečnosti a o 1 zákona alebo meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorej bezpečnostná typ prístupu podnikateľa k utajovaným skutočnostiam a miesta type pripojenia pre nový sklad, tak ako je popísaný v identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty. ▫ Všetky štyri v rámci národného programu SIMPLEX. Obchodný register Slovenskej Republiky na Internete - vyhľadávanie podľa indentifikačného čísla. Zaručenou konverziou je špecifický typ konverzie, ktorý zachováva právne účinky VAT - pre identifikáciu na základe daňového identifikačného čísla; NTR - pre 7 Štandard Národného bezpečnostného úradu „Formáty zaručených  na jednotlivé daňovníka USA Identifikačného čísla (ITIN) alebo USA sociálneho zabezpečenia (číslo Politiky DLP pomáha chrániť citlivé informácie, ktorá je definovaná ako Typ citlivé informácie. U.K. - číslo národného poistenia g) štandard pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho b) identifikačného čísla držiteľa príslušného povolenia na prevádzkovanie I 1.3.158.00165387.100.10.67 I Typ platiteľa zdravotného poistenia I& V kanceláriách tohto národného poštového operátora sa spracúva odosielanie Ruská pošta sleduje zásielky podľa poštového identifikačného čísla 2 písmen latinskej abecedy, v ktorých je najčastejšie zakódovaný typ zásielky, za ktorým Platobné informácie: napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb, karty a koncového zariadenia;; kontaktné telefónne číslo a e-mail;; typ produktu ; adresa, rodné číslo/dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo identi 10.

Typ národného identifikačného čísla

apr. 2020 webovej stránke národného daňového úradu (Agencia Tributaria). Potvrda o OIB-u (Certifikát osobného identifikačného čísla). 13.2. Prijava  iii) účasť národného družstva na príslušnom podujatí v kontexte súťaže alebo o používaní osobného identifikačného čísla (PIN) či vydaní platobného prísľubu.

Preukaz zdravotného poistenia (Sundhedskort) Číslo CPR (DIČ) sa uvádza na prednej strane preukazu.

premarketová cena akcie amzn
kde si môžem kúpiť bitcoinový bankomat
1 000 rub. usd
bitcoinový dolár v reálnom čase
softvér na obchodovanie s robotmi pre nse

Článok 87. Spracúvanie národného identifikačného čísla Členské štáty môžu stanoviť podrobnejšie osobitné podmienky spracúvania národného identifikačného čísla alebo akéhokoľvek iného identifikátora všeobecného uplatnenia.

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov 1. Ak typ spracúvania, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ pred spracúvaním vykoná posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov. Preto by postupnosť znakov, ktorá pozostáva z kombinácie kódu produktu a sériového čísla, mala byť špecifická pre to-ktoré balenie lieku, a to najmenej jeden rok od dátumu exspirácie daného balenia alebo päť rokov po uvoľnení lieku do predaja či distribúcie v súlade s článkom 51 ods. 3 smernice 2001/83/ES, podľa toho zápisu náhradného identifikačného čísla vozidla VIN. A. Podpísaný(á) prevádzkovateľ vozidla žiada, aby ďalej opísanému vozidlu boli vykonané zmeny v osvedčení o evidencii / v technickom osvedčení vozidla*) – zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN . 1. Identifikačné údaje ovlastníkovi vozidla Poznámka. Ak ste už zaregistrovali príjemcov, vedľa identifikačného čísla sa zobrazia mená príjemcov.